Ilustračný obrázok © SITA

Vznikne databáza podnikov potravinárskeho priemyslu

Zdroj: Webnoviny

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) v súčinnosti a pod gesciou Sekcie potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na adrese vo forme webovej aplikácie sprístupnilo dotazník pre tvorbu komplexnej informačnej databázy podnikov potravinárskeho priemyslu v SR.

Dotazník vznikol pre účely prípravy systémových opatrení zameraných na skvalitnenie potravinárskej výroby, zlepšenie spracovania poľnohospodárskych výrobkov a zvyšovanie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu doma a v zahraničí,“ informovalo NPPC na svojej internetovej stránke.

REGISTRÁCIA CEZ APLIKÁCIU

Dotazník je prístupný pre všetky podniky potravinárskeho priemyslu v Slovenskej republike. Tvorba komplexnej informačnej databázy bude ukončená k 30. septembru 2019, kedy bude uzavretý aj prístup do webovej aplikácie. Registrácia je realizovaná priamo prostredníctvom webovej aplikácie po kliknutí na tlačidlo Registrácia.

„Následne budú záujemcovi na ním zadanú e-mailovú adresu zaslané prihlasovacie údaje a ďalšie pokyny pre prístup do aplikácie. Pre získanie ďalších informácií je možné obrátiť sa na centrum podpory elektronicky na adresu [email protected], alebo telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 hod,“ uzavrelo NPPC.

INICIATÍVU VÍTAJÚ

Potravinárska komora Slovenska (PKS) víta iniciatívu MPRV SR na vytvorenie databázy podnikov potravinárskeho priemyslu v SR. PKS dlhodobo upozorňuje na potrebu systémových opatrení na podporu rozvoja spracovateľského potravinárskeho odvetvia a tvorby pridanej hodnoty zo spracovania surovín dopestovaných a dochovaných v SR domácimi potravinármi.

Sme veľmi radi, že databáza bola vytvorená v súčinnosti s potravinárskymi samosprávami. Výsledky z dotazníka budú slúžiť na účely prípravy systémových opatrení zameraných na skvalitnenie potravinárskej výroby, zlepšenie spracovania poľnohospodárskych výrobkov a zvyšovanie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu doma a v zahraničí. Sme presvedčení, že potravinársky priemysel, ktorý je vo väčšine štátov EÚ najväčším spracovateľským odvetvím, si aj v SR zaslúži primeranú pozornosť vo forme vyčlenenia dostatočného množstva finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na jeho rozvoj,“ uviedla v reakcii pre agentúru SITA riaditeľka PKS Jana Venhartová.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Matovičov ranný zážitok zo sprchy: Koho už toto zaujíma?!

Ivan Mihale

Ďalšia Matovičova trápna hra. Do Fondu vzájomnej pomoci neposiela nikto nič

Ivan Mihale

Poslanci zarábajú v roku 2021 mesačne vyše 5000 eur, platy sa líšia

Ivan Mihale