Peniaze v ruke/Igor Hraško

Všetko, čo treba vedieť o bonite klienta

Málokomu sa podarí prejsť celým životom bez toho, aby si skôr či neskôr na niečo nepožičal. Môžete šetriť, čo však bude trvať trošku dlhšie. V niektorých prípadoch môže byť výhodnejšie požičať si, idealne bez úroku. To môžete od dvoch bánk.

Zdroj: hyperfinancie.sk

Definujme: bonita je…

…vyhodnotenie rizikového profilu klienta z pohľadu poskytovateľa. Patrí medzi najčastejšie dôvody zamietnutia úveru a má rozhodujúci vplyv aj na stanovenie podmienok úveru. Každý poskytovateľ – banka i nebankovka – má interné kritériá zisťovania a vyhodnocovania bonity klienta.

Všetci poskytovatelia pôžičiek, úverov či iných finančných služieb idú neradi do rizika. Aby na požičiavaní aj zarobili, potrebujú, aby požičané bolo vrátené, splatené včas, samozrejme so ziskom, a bez problémov. Vyhodnocovanie bonity je preventívny systém, ako odhadnúť riziko nesplatenia úveru alebo ako odhadnúť mieru istoty jeho splatenia.

Hodnotenie bonity bolo podľa učebníc histórie finančníctva do konca 19. storočia subjektívne. Kým nezačali fungovať bankové domy, zmenárnici a lichvári posudzovali bonitu individuálne. S nástupom inštitucionalizácie bankového sektora bolo potrebné hodnotenie zobjektívniť a zjednotiť jeho postupy. Vtedy nastúpila veda, najmä matematika a matematicko-štatistické metódy.

Čo vyhodnocuje poskytovateľ v rámci bonity

 • skóre– číselné vyjadrenie profilu klienta na základe vyhodnotenia jeho sociodemografických charakteristík
 • hodnotenie predpokladanej platobnej disciplínyv závislosti od minulosti vo vzťahu k finančným transakciám
 • databázy– informácie z interných aj externých registrov dlžníkov.

Bonita, teda schopnosť plniť finančné záväzky je jednoznačne najdôležitejší parameter vyhodnocovania žiadosti o úver.

Pre poskytovateľa úveru je bonita signifikantný ukazovateľ. Dôležitá by mala byť aj pre žiadateľa. Dokáže totiž zásadne ovplyvniť vašu žiadosť o úver, a to nielen v rovine rizika zamietnutia žiadosti z dôvodu nízkej bonity.

Málo klientov bánk a nebankoviek vie o tom, že bonita ovplyvňuje aj podmienky úveru, vrátane výšky úroku. Výška úroku je síce limitovaná odporúčaniami Národnej banky Slovenska a parametrami finančného trhu, ALE: úrok môže rásť ruka v ruke s poklesom bonity.

Predstavte si, že ste poskytovateľ úverov. Určite nepožičiate niekomu, u koho hrozí, že vám úver nesplatí. Je to čisté úverové riziko. Jeho vyhodnocovanie je sofistikovaný proces, a jedno zo zásadných kritérií je práve bonita žiadateľa o úver. Eliminácia rizika je prevencia poskytovateľov voči stratám.

Ako sa posudzuje bonita?

Kritériá poskytovateľov sú rôzne, základné všeobecné faktory sú ale spoločné:

 • vek– čím vyšší, tým horšie
 • dosiahnuté vzdelanie– čím vyššie, tým lepšie
 • pohlavie– u mužov je štatisticky dokázaná vyššia tendencia nesplácania
 • profesia– čím vyšší profesijný status, tým vyššia šanca
 • rodinný stav, počet detí – čím menej záväzkov, tým lepšie
 • príjmy– všetky, trvalé i príležitostné
 • pravidelné výdavky
 • úverová história a platobná morálka– zistiteľná cez registre dlžníkov.

Ako dokladovať príjem v banke?

Dostatočný a stabilný príjem, ako základný stavebný prvok bonity, treba banke či nebankovke zvyčajne dokladovať rôznymi spôsobmi:

 • potvrdenie o príjmezamestnanca za 6 až 24 mesiacov
 • daňové priznanieSZČO alebo podnikateľa za jedno až dve zdaňovacie obdobia
 • potvrdenie o poberanídôchodku alebo renty.

Banky a nebankovky okrem príjmov preverujú v rámci hodnotenia bonity aj výdavky žiadateľa. Ide predovšetkým o nevyhnutné životné náklady, zahŕňajúce základné životné potreby. Okrem iného preverujú aj splátky iných úverov.

V konečnom dôsledku potrebuje poskytovateľ úveru zistiť, koľko vám po odrátaní výdavkov ostane na splácanie úveru, a či existujú aj ďalšie riziká nesplatenia.

Aké sú najčastejšie dôvody znižovania bonity?

Pri komplexnom skóringu bonity môžete získať mínusové body najmä za:

 • prebiehajúce pôžičkya úvery
 • kontokorenty
 • využívanie kreditných kariet
 • záznamy v registroch
 • exekúcie

 

Ak som v registroch, nedostanem úver?

Nie je to celkom pravda. Registre dlžníkov nie sú registre neplatičov. V registroch nie sú len tí, ktorí nesplácajú požičané. Sú tam všetci, ktorí požiadali alebo splácajú úver či pôžičku. Sú tam istý čas dokonca aj po splatení. Ak máte v registroch pozitívne záznamy, zvyšuje to prakticky aj vašu bonitu. Ak sú ale záznamy negatívne, na úver či pôžičku môžete zrejme zabudnúť.

Čo robiť, ak máte nedostatočnú bonitu?

Najbežnejším spôsobom, ako sa to dá zachrániť je angažovanie spolužiadateľa, spoludlžníka alebo ručiteľa. Má to ale háčik. Spolužiadateľ je spoludlžník, má teda voči poskytovateľovi rovnaké povinnosti ako dlžník. Ručiteľ ručí, a ak dlžník nespláca, potom ide banka aj po ňom.

Možnosti vylepšenia bonity

 • požiadajte o úver so spoludlžníkom
 • nájdite si ručiteľa
 • zrušte kreditky a kontokorent– zbytočne navyšujú zadlženosť
 • požiadajte o vymazaniezáznamu v registri.

 

To, že každá banka má sofistikovaný systém zisťovania a vyhodnocovania bonity je jasné. Podobne, s istými rozdielmi v benevolencii niektorých parametrov postupujú aj nebankovky. Nikto vám však neprezradí, ako presne bonitu vyhodnocuje.

Ak potrebujete orientačne zistiť, ako ste na tom, skúste na internete niektorú z kalkulačiek úverov. Mal by byť v nich zahrnutý aj výpočet bonity. Ale pozor: Kalkulačky nie sú zárukou toho, že úver dostanete, len vás rámcovo zorientujú.

Má nás trápiť index bonity?

Určite nie, ak nie ste teda predseda predstavenstva podniku. Je to totiž jeden z ekonomických ukazovateľov bonity podnikov. Vypracúva a počíta sa ako doplnkový model celkovej finančnej analýzy veľkých firiem. Index bonity pomáha k posúdeniu finančnej stability subjektu s ohľadom na jeho finančnú udržateľnosť.

Konkrétne hodnotiace postupy bonity sú súčasťou know-how jednotlivých bánk a preto nebývajú zverejňované, naopak, sú skôr utajované? 

Internetové kalkulačky úverov sú preto naozaj len orientačnými pomôckami.

Pôžičky bez registrov a iných „zbytočností“

Finančný trh je pomerne uspokojivo štruktúrovaný. Ak je vaša bonita v mínuse a v bankovom dome nepochodíte, môžete ísť o dom ďalej. Nebankovky majú menej prísne kritériá a nájdu sa aj poskytovatelia takmer „bez všetkého“. Lepšie povedané „bez registrov“, „bez dokladovania“, a tak ďalej. Nájdu sa aj takí, ale pozor na to.

Napriek tomu, že bol slovenský finančný trh očistený od „šmejdov“ s úžerníckymi úrokmi, buďte obozretní. Nenaleťte na lákavé ponuky. Každý subjekt poskytujúci finančné služby má totiž zákonnú povinnosť preverovať bonitu žiadateľov o úver. Ak tvrdí, že to nerobí, klame. A ak to naozaj nerobí, porušuje zákon.

Je teda bonita dôležitá alebo nie?

Zhodneme sa určite na tom, že bez debaty. Pre poskytovateľov finančných služieb je veľmi dôležitá. Mala by ale byť dôležitá aj pre každého žiadateľa o úver, pretože ak ju máme mínusovú, nik nám nepožičia.

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Ministerstvo dopravy podporí cyklodopravu, z projektu získa viac ako 100-tisíc eur

Igor Hraško/SITA

Nemecko posiela majiteľom lesov aj pre COVID-19 stovky miliónov eur, Slováci sa podobnej pomoci nedočkajú

Igor Hraško/SITA

Testovanie na školách má byť podľa Únie miest Slovenska povinné, inak nebude mať zmysel

Igor Hraško/SITA