Mobilné siete/Igor Hraško

V ústrety 6G: Eurokomisia chystá plán budúceho priemyselného rozvoja

Európska komisia prichádza so sériou opatrení, ktoré by mali spôsobiť revolúciu v priemysle. Podľa dokumentu, ktorý získala redakcia EURACTIV, má ísť najmä o rozvoj kľúčových technológií „strategického významu“, vrátane opatrení, ktoré povedú k sieťam 6G.

Zroj: euraktiv.sk

Eurokomisia zvažuje nové normy pre IoT, AI, mikroelektroniku aj kvantové počítače. Rovnako sa zjavne rozhodla, či pre autonómne vozidlá pôjde cestou Wi-Fi alebo 5G siete.

Dokument pod názvom Základný kameň komplexnej priemyselnej stratégie unikol z Eurokomisie a bruselskej redakcii portálu EURACTIV sa ho podarilo získať. Načrtáva niekoľko kľúčových oblastí pre trvalo udržateľný rozvoj priemyslu EÚ, ale aj plány na ochranu konkurencieschopnosti a inovácií.

V ústrety 6G

V súvislosti s mobilnými technológiami budúcej generácie dokument zdôrazňuje „strategické európske partnerstvo“ v oblasti výskumu, inovácií, „inteligentných sietí a služieb za horizontom 5G, v ústrety 6G“. Od členských štátov bude Komisia žiadať, aby posilnili „vedúce postavenie Európy v sieťových technológiách“.

Medzičasom by sa mali zaviesť nové normy a štandardy pre „internet vecí, robotiku, nanotechnológie, mikroelektroniku, 5G, vysokovýkonné a kvantové počítače a kritickú digitálnu a dátovú cloudovú infraštruktúru“.

Nariadenie o digitálnych službách

Pripravovaná európska legislatíva o digitálnych službách má byť ambicióznym plánom bloku na reguláciu online ekosystému. Dokument eurokomisie charakterizuje oblasti, ktorým bude Únia pravdepodobne čeliť, vrátane šírenia nelegálneho obsahu, nedostatočnej transparentnosti v online reklame a posilňovania regulačného dohľadu účinným spôsobom, s ohľadom na jednotný digitálny trh.

Umelá inteligencia

Dokument tiež cituje nedávno medializovaný návrh bielej knihy o umelej inteligencii, v ktorej sa uvádza, že dáta budú cenným artefaktom v budúcej európskej stratégii v oblasti AI.

„Rastúci význam dátovej ekonomiky (vrátane vlastníctva dát) si vyžaduje vytvorenie vhodného právneho rámca, ktorý podporuje a uľahčuje zdieľanie neosobných údajov (so zárukou komerčne citlivých údajov) pri plnom dodržiavaní noriem ich ochrany,“ uvádza sa v texte.

„Dostupnosť dát je predpokladom širokého využívania digitálnych technológií, ako je umelá inteligencia a blockchain.“

„Regulačný rámec“, ktorým by sa stratégia o umelej inteligencii mala stať, bude zahŕňať otázky zodpovednosti, ručenia, transparentnosti a bezpečnosti. Únii by mala zaručiť flexibilné schopnosti aj pri snahe „reagovať na budúce technológie“.

Colná únia

Návrh Komisie sľubuje aj nové predpisy „na podporu plne digitalizovaných procesov na hraniciach a užšej spolupráce medzi colnými a inými regulačnými orgánmi, s cieľom uľahčiť obchod a zároveň zvýšiť ochranu Únie“.

V tomto prípade by mohlo ísť o oneskorené, no povzbudivé slová pre britskú vládu Borisa Johnsona. „Alternatívne opatrenia“ by totiž mohli zabrániť takzvanej tvrdej hranici medzi Severným Írskom a republikou.

Zabezpečenie rovnakých podmienok pre investície

Dokument hovorí, že EÚ sa bude usilovať o vyrovnanie podmienok hospodárskej súťaže vo svete. Riešiť chce narušenia hospodárskej súťaže zo strany tretích krajín a ich spoločností, ale rovnako hľadať „správnu rovnováhu medzi ochranou a otvorenosťou“.

Únia si chce zabezpečiť reciprocitu v prístupe na trh pre spoločnosti z EÚ prostredníctvom obchodných a investičných dohôd. „Nástroj medzinárodného obstarávania umožní EÚ získať prístup k rokovaniam o obstarávaniach v tretích krajinách“.

Pokiaľ ide o rovnaké podmienky na jednotnom trhu, Komisia tvrdí, že EÚ v prípade potreby vytvorí nové nástroje a dôkladne využije „mechanizmy na ochranu obchodu“.

Európska exekutíva pripravuje aj nástroj pre zahraničné dotácie, ktorý „rieši neblahé vplyvy štátnych dotácií z krajín mimo EÚ“ na jednotný trh. Navrhuje obmedziť obstarávania v súvislosti s projektmi financovanými EÚ na uchádzačov z tretích krajín s recipročnou úrovňou prístupu na trh a na riešenie vplyvu zahraničných dotácií na verejné výberové konania.

Prepojenie obrannej a vesmírnej politiky

Návrh dokumentu vyzýva tvorcov politík, aby zlepšili prepojenie medzi obrannou a vesmírnou agendou EÚ. „Vesmírne a obranné technológie sú vzájomne prepojené. Obranný priemysel sa spolieha na vesmírne služby, ako je globálne určovanie polohy, satelitná komunikácia alebo pozorovanie zemského povrchu.“

„Aktéri kozmického priemyslu sú rovnako poskytovateľmi obranných technológií a spôsobilostí. (…) Aby si udržali odborné znalosti a priemyselné schopnosti, najmä v kritických technológiách, (ich aktivity) si vyžadujú verejné výdavky na výskum a vývoj,“ uvádza sa v dokumente.

Ten rovnako varuje, že obe odvetvia čelia rastúcej konkurencii na svetovom trhu, pokiaľ ide o AI a internet vecí.

„Hľadaním synergií a vzájomného obohacovania sa medzi vesmírom a obranou v programoch EÚ by Únia mala efektívnejšie využívať zdroje a technológie, a to vzhľadom na možnosti škálovania“.

Úloha priemyslu v oblasti klímy a dopravy

Úvahy Komisie o budúcnosti priemyslu sú založené na tom, že stratégia „bude jedným z hlavných faktorov, ktoré prispejú k dosiahnutiu cieľa klimaticky neutrálneho hospodárstva do roku 2050,“ s ktorým väčšina členských štátov súhlasila v decembri.

Vedúci predstavitelia predchádzajúcej Európskej komisie, ktorí prácu na novej stratégii odštartovali, pre portál EURACTIV potvrdili, že stratégia v oblasti klímy nebude fungovať bez primeraného priemyselného ekvivalentu.

Pre tento účel má Komisia v úmysle do ťažko dekarbonizujúcich oblastí výrazné zasiahnuť. V úmysle má „rozvíjať a demonštrovať prelomové technológie pre čistú oceľ“, a to prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev.

Stratégia charakterizuje takzvané Projekty spoločného európskeho záujmu (IPCEI) ako možný prostriedok pre investície do vodíka. Vodíkovú technológiu Komisia nazýva „alianciou medzi členskými štátmi a priemyslom“. Francúzsko len prednedávnom dostalo zelenú pre multimiliardový IPCEI projekt na vývoj eurobatérie, čo znamená, že sa vývojári vyhnú najprísnejším pravidlám, charakteristickým pre tradičnú štátnu pomoc.

Podľa očakávaní sa chystá aj nový plán pre obehovú ekonomiku, vrátane možnej revízie ekodizajnu a energetického označovania. Na stole je tiež návrh na preskúmanie zastaranej smernice o batériách.

Pokiaľ ide o dopravnú politiku, návrh plánu potvrdzuje záväzok Ursuly von der Leyena prijať stratégiu trvalo udržateľnej a inteligentnej mobility, ktorá bude podľa zdrojov z Komisie pripravená koncom tohto roka. Spomína tiež iniciatívu #rechargeEU o posilňovaní nabíjacích staníc elektrických vozidiel.

Nová Komisia však pravdepodobne utlmí svoje úsilie v oblasti podpory WiFi v sektore autonómnych vozidiel, keďže stratégia tvrdí, že Komisia „zintenzívni úsilie v budovaní 5G infraštruktúry v oblasti mobility“.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Dievčatko z osady prekonalo všetky predsudky: Annamária je čerstvou majsterkou Slovenska!

Ivan Mihale

Vody dovážame aj keď sme vodná veľmoc, je to v poriadku?

Ivan Mihale

Bukovský: Zastrašovanie, šikanovanie a diskriminácia detí, ktoré nebudú očkované vakcínou proti vírusu SC2 je porušením všetkých princípov európskej civilizácie a jej štandardov

Ivan Mihale