Foto: OOCR Región Gron Víťazný návrh Vojsin grafika

V Pohronskom múzeu v Novej Bani vystavujú súťažné návrhy architektonicko – krajinárskej súťaže

Návrhy, ktoré vzišli z architektonicko – krajinárskej súťaže s názvom Prírode blízka infraštruktúra v krajine stredného Pohronia sú od utorka 29. septembra vystavené v Pohronskom múzeu Nová Baňa. Píše sa v tlačovej správe OOCR Región Gron a ďalej sa uvádza, že vystavené diela predstavujú originálne, invenčné, praktické ale aj dizajnovo atraktívne riešenia, ktoré majú prispieť k zvýšeniu atraktívnosti turistických lokalít regiónu pri Hrone.   Výstava je otvorená pre verejnosť do 20. októbra.

Anonymnú architektonicko – krajinársku súťaž vyhlásila Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON spoločne s Rozvojovou agentúrou BBSK, n.o. a s odborným garantom Slovenskou komorou architektov /SKA/v máji 2020. Cieľom súťaže bolo získať návrh doplnkovej turistickej infraštruktúry  pre prírodné lokality stredného Pohronia. V regióne Gron dominuje prírodné prostredie, ktoré sa po dobudovaní atraktívneho mobiliáru môže stať významným zdrojom návštevnosti. Do súťaže sa zapojilo spolu 12 autorských tímov alebo jednotlivcov. Súťaž bola finančne ohodnotená, pričom celkové odmeny dosiahli sumu 5 000 eur a prvé miesto bolo ocenené 2 500 eurami. Každý návrh prešiel hodnotením odbornej poroty, ktorá bola zložená  zo starostu obce Malá Lehota a štyroch autorizovaných architektov Slovenskej komory architektov. Predsedom poroty bol Ing. arch. Tomáš Tornyos a sekretárom súťaže Ing. arch. Tomáš Sobota.  Odborná porota vyhlásila víťazov 23.7.2020 a stal sa ním kolektív autorov Ing. arch. Peter Mizia, Ing. arch. Silvia Miziová a Ing. arch. Tomáš Šiška s návrhom číslo 4.

Foto: OOCR Región Gron Na výstave

Architektonická súťaž pozostávala z troch bodov, pričom najrozsiahlejším bolo riešenie vyhliadkového bodu na vrchu Vojšín pri obci Malá Lehota. Súťažiaci mali navrhnúť vyhliadkové zariadenie s dôrazom na bezbariérový prístup, ktorý však nemal byť klasickou vyhliadkovou vežou. Druhou úlohou bolo navrhnúť riešenie pozorovacieho bodu pri národnej prírodnej pamiatke Andezitové kamenné more, ktoré sa nachádza priamo v obci Malá Lehota. Tretím bodom zadania bol návrh mobiliáru pre oddychové prírodné lokality na náučnom chodníku Vojšín s možnosťou ich využitia aj v iných turistických destináciách stredného Pohronia v budúcnosti.

„Podmienky súťaže boli veľmi špecifické, pretože hlavným zadaním bolo navrhnúť riešenie vyhliadkového bodu na vrchu Vojšín tak, aby to nebola typická rozhľadňa. O súťaž bol veľký záujem a dostali sme až 12 súťažných návrhov a porota mala náročnú úlohu vybrať jedného víťaza. Zaslané návrhy boli nápadité a originálne, uviedla Žofia Buganová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región GRON. Dôležitým kritériom, ktoré pri hodnotení porota brala do úvahy bola aj funkčnosť a kompatibilita s prírodným prostredím krajiny, v ktorom sa náučný chodník Vojšín nachádza. Významnú váhu porota prikladala aj estetickosti, nápaditosti, dizajnovej atraktívnosti a cenovej dostupnosti.

Víťazný návrh od kolektívu autorov Peter Mizia, Silvia Miziová, Tomáš Šiška, pozostáva z oddychovej plošiny, ktorá ako jedna z mála návrhov poskytuje aj oddychový priestor, vhodný napríklad aj na menej tradičné účely ako meditácia v prírode. Trojuholníkové usporiadanie terasy a rámp vytvára nádvorie, kde autori navrhli inštalovať interaktívny prvok „hviezdna obloha“. Vrchol Vojšína predstavuje ideálne prostredie pre pozorovanie nočnej oblohy a hviezd – relatívne nízke svetelné znečistenie, s dobrou dostupnosťou posledného úseku turistického chodníka z Malej Lehoty aj v tme. Zároveň terasa so zalomenou rampou vytvára prestrešenie, ktorý môže slúžiť ako úkryt pred nepriazňou počasia či ako núdzová útulňa.

Foto: OOCR Región Gron Výstava

Riešenie pozorovacieho bodu pri Andezitovom kamennom mori, ovplyvnili priestorové obmedzenia, ktoré boli pred vyhlásením súťaže stanovené Štátnou ochranou prírody. Preto bolo potrebné pri navrhovaní rátať s osadením pozorovacieho bodu len v okrajovej časti, mimo priestoru skál. Víťazný návrh priniesol do daného priestoru skulpturálny prvok, ktorý navodzuje atmosféru výnimočnosti miesta a tvorí rámec pre zaujímavé fotografie návštevníkov. Pozorovacia terasa je od cestnej komunikácie oddelená pomocou vizuálnej bariéry, ktorá zabraňuje rušeniu vnímania prírodného prvku. Súčasťou pozorovacieho bodu sú aj nepravidelné andezitové bloky, ktoré si návštevníci môžu zblízka detailne pozrieť a ohmatať. Jedinečnosťou je veterný organ – interaktívny prvok so sústavou drevených píšťal, ktoré s pomocou vetra a snahy návštevníkov vytvárajú hlboké a šumivé zvuky (ako v blízkosti mora).

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Gron a Rozvojová agentúra BBSK, n.o. pripravili v Pohronskom múzeu v Novej Bani výstavu návrhov architektonicko-krajinárskej súťaže Prírode blízka infraštruktúra v krajine stredného Pohronia.  Vernisáž výstavy sa konala v utorok 29.9.2020 v rámci podujatia Svetový deň cestovného ruchu, ktorý organizuje Pohronské múzeum Nová Baňa v spolupráci s OOCR Región Gron . Záujemci o výstavu si ju budú môcť pozrieť do 20.10.2020 v otváracích hodinách Pohronského múzea každý deň okrem soboty.

„Pre región stredného Pohronia je toto už druhá súťaž, ktorej cieľom bolo získať atraktívny a funkčný mobiliár pre konkrétne lokality. Mobiliár z prvej súťaže bude v blízkych mesiacoch umiestnený na vybrané lokality Pohronskej hradnej cesty. Jeho cieľom je zvýšiť atraktivitu týchto lokalít. S rovnakým cieľom sa uskutočnila aj súťaž na návrhy doplnkovej infraštruktúry pre vybrané prírodné lokality v tomto regióne“ uviedol predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter.

Daniela Chrančoková z Rozvojovej agentúry BBSK, n.o. doplnila, že súťaž bola financovaná z rozvojového zámeru, ktorý finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj cez členský príspevok Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja v OOCR Región Gron sumou 7 500 Eur.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Na Trenčianskom hrade budú predávať bankovku s motívom Matúša Čáka

Ivan Mihale

Oslávenkyňa Patrasová o Arabele: Koľko zarobila za úlohu Xénie?

Ivan Mihale

Ľubovnianske múzeum opäť otvorilo hrad aj skanzen pre návštevníkov

Ivan Mihale