V národných parkoch, prírodných rezerváciách a pamiatkach je zakázané zbierať akékoľvek, aj nechránené rastliny.

V národných parkoch, prírodných rezerváciách a pamiatkach, všade tam, kde platí tretí alebo piaty stupeň ochrany, je zakázané zbierať akékoľvek, aj nechránené rastliny. Trhať, vykopávať, alebo inak ničiť chránené rastliny je zakázané. Tomu, kto zákaz poruší, hrozí pokuta do výšky 9958,17 eura a prepadnutie veci. V národných parkoch, prírodných rezerváciách … Čítať ďalej V národných parkoch, prírodných rezerváciách a pamiatkach je zakázané zbierať akékoľvek, aj nechránené rastliny.