Diaľnica D1/Igor Hraško

Trnavská župa nepreberie cesty od D4R7, zhotoviteľ výrazne podcenil kvalitu stavby

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) odmietol prevziať úseky ciest a mostov od zhotoviteľa nultého obchvatu D4R7 Construction. Pri kolaudácii sa zistilo, že viaceré stavby sú nekvalitne urobené. Ide o úsek „Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice“. Župa si v priebehu januára mala prevziať do užívania desať preložiek ciest.

Zdroj: webnoviny.sk

Po ukončení výstavby by mala firma opraviť aj poškodené úseky II. a III. triedy a šesť mostných úsekov. Ako informoval TTSK, momentálne prebral iba jeden úsek opravenej cesty a jeden most.

Zhotoviteľ prácu odflákol

Výsledok kolaudačného rozhodnutia dopadlo veľmi zle pre staviteľa, boli odhalené viaceré pochybenia, ktoré bude musieť opraviť.

„Na stavbách sa nachádzajú nevyhovujúce odvodnenie, podomleté a zanesené žľaby, svahy sú vystavené zjavnej erózií, zvodidlá neboli zasypané, sú znečistené a upchaté zberné koše odvodnenia, mostné závery sú zanesené a na povrchu vozovky sa nachádzali nečistoty a štrk,“ vysvetlila župa.

Dodala, že im tiež chýbajú dôležité technické dokumentácie k mostu, ako je napríklad záznam z jeho prvej hlavnej obhliadky, manuál užívania, kópie stavebných denníkov.

Panujú obavy z kontaminovaného odpadu

Župa sa obáva, že firma použila nevhodný stavebný materiál. Konzorcium totiž čelilo podozreniu z envirokriminality a na stavbu nultého obchvatu použila nebezpečný odpad zo skládok.

 „Stavebný úrad z doposiaľ zistených skutočností usudzuje, že predmetný násyp bol vybudovaný v rozpore s právoplatným stavebným povolením z hľadiska použitých materiálov a spôsobu ich spracovania a zabudovania do násypu diaľnic“, informoval tlačové oddelenie Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV SR).

Župa spochybnila stavebný dozor

Trnavská župa sa taktiež obáva, že pri výstavbe neboli dodržané technologické postupy, keďže počas výstavby nevykonávala stavebný dozor. „Stavebné práce boli realizované pravdepodobne v nevhodnom klimatickom období  a neboli použité vhodné stavebné materiály,“ informoval župan TTSK Jozef Viskupič.

Dodal, že taktiež sa im nepozdáva asfaltový betón použitý na vozovke. Najväčšie vrásky na čele im robí samotná konštrukcia, hrúbka či príliš veľká zrnitosť kameniva. Preto sa pracovníci rozhodli odobrať vzorky a vykonať laboratórne skúšky. „Výsledky týchto skúšok momentálne analyzujeme,“ dodal župan.

Zhotoviteľ na výhrady nereaguje

Župa si stavby neprevezme dovtedy, pokiaľ firma neodstráni nedostatky, na ktoré upozornila. V súčasnosti je teda otázne, kedy sa dané úseky sprístupnia motoristom.

„Problémy, na ktoré sme upozornili, neboli odstránené, respektíve neevidujeme informáciu o odstránení týchto závad a neboli sme ani prizvaní na opätovné kolaudačné konanie,“ konštatoval Viskupič.

Dodal, že je vylúčené, aby do užívania prebrali stavbu v takomto zlom technickom stave. Na základe zmluvy bude kraj tieto objekty prevádzkovať a udržovať na vlastné náklady.

Opravovať nové cesty?

Župan zdôraznil, že nekvalitné prevedenie a odstránenie nedostatkov, by asi stálo nemalé finančné prostriedky. A je predsa nemysliteľné, aby dokončené projekty, za ktoré štát riadne zaplatí, musel okamžite opravovať.

„Rezort dopravy, ktorý je priamym účastníkom kolaudačného konania, je o danom stave informované a budeme žiadať, aby všetky nedostatky boli odstránené a do našej správy preberieme len také úseky, ktoré budú vo vyhovujúcom technickom stave,“ dodal župan.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Rekonštrukcia Spišského hradu si vyžiada viac ako 4,8 milióna eur

Ivan Mihale

Čo platí od pondelka- podrobný rozpis

verbina

STRACH matky z Prešova: Len čakám, kedy sa vyrúti auto a zabije mi dcéru

Ivan Mihale