Slovenská sporiteľňa/Igor Hraško

Slovenská sporiteľňa dosiahla v 1. polroku zisk 29,5 milióna eur

Výsledky bankového sektora za posledné mesiace podľa Cetkovského zásadne ovplyvnila pandémia nového koronavírusu. Informuje portál teraz.sk

Slovenská sporiteľňa v prvom polroku tohto roka dosiahla zisk po zdanení 29,5 milióna eur. Medziročne klesol o 66,5 milióna eur. Vyplýva to z konsolidovaných neauditovaných hospodárskych výsledkov banky. Sporiteľňa však zaznamenala rast vkladov aj úverov.

Čistý úrokový výnos sporiteľne medziročne vzrástol o jedno percento na 217,3 milióna eur. Dôvodom je najmä pokles úrokových nákladov, pozitívny vplyv záporných úrokových sadzieb na medzibankovom trhu, ale aj nárast úrokového výnosu z lízingových produktov. Čistý príjem z poplatkov a provízií ostal medziročne na rovnakej úrovni vo výške 67,9 milióna eur, pričom pokles poplatkov z úverovej činnosti alebo poplatkov za kartové operácie bol vykrytý nárastom výnosov z operácií s cennými papiermi.

Banka zaznamenala čistú stratu 2,8 milióna eur v rámci portfólia aktív oceňovaných v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát, a to v dôsledku negatívneho vývoja akciových trhov a menových kurzov v prvom polroku tohto roka. Prevádzkové náklady sa medziročne zvýšili o 4,4 % na úroveň 144,6 milióna eur. Pomer prevádzkových nákladov a výnosov v medziročnom porovnaní stúpol na hodnotu 50,3 %. Celkové rizikové náklady banky sa v rámci reakcie na nárast kreditného rizika klientov a ich neschopnosť splácať svoje záväzky voči banke spôsobenú vplyvmi pandémie medziročne zvýšili z 18,6 milióna eur na 63,5 milióna eur.

„Hlavnou pozitívnou správou druhého štvrťroka bolo zrušenie bankového odvodu a predstavenie balíka pomoci pre podporu ekonomiky, ktoré pomôžu reštartovať hospodárstvo, podporiť rast biznisu a naďalej plniť potreby ľudí na Slovensku. Zrušenie je tak dobrou správou aj pre ľudí a firmy,“ konštatuje finančný riaditeľ a člen Predstavenstva Slovenskej sporiteľne Pavel Cetkovský. Výsledky bankového sektora za posledné mesiace podľa jeho slov zásadne ovplyvnila pandémia nového koronavírusu a jej dosahy na ľudí, firmy a ekonomiku. „Objem úverov vzrástol o takmer 8 %, keďže ani kríza neutlmila napríklad potrebu ľudí riešiť vlastné bývanie. Vďaka moratóriu na splácanie úverov sme doteraz nezaznamenali bezprostredný nárast problémových úverov, v súlade s medzinárodnou účtovnou metodikou sme však vytvorili opravné položky na očakávané budúce straty pre pandémiu. To je hlavný dôvod nárastu rizikových nákladov o 45 miliónov eur,“ doplnil Cetkovský. Banka predpokladá, že zvýšená tvorba opravných položiek bude pokračovať aj v druhom polroku. „Objem bude závisieť od toho, ako sa budú spresňovať odhady budúceho ekonomického vývoja,“ uviedol Cetkovský.

Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov sa medziročne znížil z 3,2 % na 2,7 % a ich pokrytie opravnými položkami sa zvýšilo zo 77,7 % na 95,8 %. Bankový odvod sa medziročne zvýšil o 111 % na úroveň 33,8 milióna eur. Ročný príspevok do rezolučného fondu sa zväčšil o 30 % a bol zaúčtovaný vo výške štyroch miliónov eur. Odvod do Fondu ochrany vkladov sa medziročne taktiež zvýšil o 10 % na úroveň 1,1 milióna eur. Celková odvodová povinnosť banky medziročne stúpla o 94 % na úroveň 38,8 milióna eur.

Objem úverových produktov klientom dosiahol 14,3 miliardy eur a medziročne sa zvýšil o 7,9 %. Úvery korporátnym klientom dosiahli úroveň 4,1 miliardy eur, medziročne vzrástli o 12,1 %.

Vklady obyvateľstva sa medziročne zväčšili z 11,6 miliardy eur na 12,6 miliardy eur. Celkové záväzky voči klientom medziročne vzrástli z 13,9 miliardy eur na 14,4 miliardy eur.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Matovičov ranný zážitok zo sprchy: Koho už toto zaujíma?!

Ivan Mihale

Ďalšia Matovičova trápna hra. Do Fondu vzájomnej pomoci neposiela nikto nič

Ivan Mihale

Poslanci zarábajú v roku 2021 mesačne vyše 5000 eur, platy sa líšia

Ivan Mihale