Zdroj: TASR/ Foto: Róbert Ölvecky

Slovenská Nová Ves: Archeológovia našli hroby z obdobia Veľkej Moravy

V rámci záchranného archeologického výskumu na mieste budúcej zóny bytovej výstavby v extraviláne obce Slovenská Nová Ves neďaleko Trnavy našli archeológovia pozostatky veľkomoravského pohrebiska. Na území Trnavského kraja ide o ojedinelý objav, neznáme pohrebisko z čias Veľkej Moravy sa podľa archeológa Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Trnava Matúša Sládka podarí nájsť len raz za niekoľko rokov.

„Na okraji stavby, v blízkosti dediny, v línii existujúcej cestnej komunikácie sme zistili včasnostredoveké inhumačné pohrebisko, predbežne datované do 9. storočia, preskúmali sme spolu päť hrobov. Boli od seba vzdialené v pravidelných rozstupoch a boli orientované v smere západ-východ, s hlavou pochovaného na západ. Telá zomretých boli uložené vo vystretej polohe na chrbte,“ informoval TASR vedúci výskumu Róbert Ölvecky zo spoločnosti Pamarch.

Archeológovia našli hroby z obdobia Veľkej Moravy/Foto: Róbert Ölvecky

Pri zosnulých boli nájdené menšie keramické nádoby a železné predmety každodennej potreby, ako napríklad nožík či ocieľka. „V jednom prípade tam bola aj bronzová náušnica. Keramické nádoby sme zistili aj v zásype hrobových jám nad telom jedinca,“ doplnil Ölvecky. Okrem toho objavili archeológovia štyri stredoveké pece s množstvom keramiky. V tomto prípade bližšie chronologické určenie bude podľa Ölveckého možné po analýze črepového materiálu.

„Ide o regionálne významný nález, ktorý obohatil históriu obce, mapu vtedajšieho osídlenia a po doskúmaní umožní študovať vekovú a sociálnu štruktúru a čiastočne aj zdravotný stav včasnostredovekého obyvateľstva,“ konštatoval Sládok. Doplnil, že okoliu stavby bude KPÚ Trnava venovať zvýšenú pozornosť, keďže sa nedá vylúčiť pokračovanie náleziska.

Zdroj: TASR

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Neuveríte koho ocenili Krištáľovým krídlom: Pred pandémiou sme o nich ani netušili

Ivan Mihale

RODIČIA POZOR! Látka E171 vyrobená z nanočastíc( !) v potravinách vážne ubližuje vašim deťom aj vám! Šokuje Linhart (VIDEO)

Ivan Mihale

Smutné. Deti nevedia rozoznávať emócie. Môžu za to rúška!

Ivan Mihale