Jablká2/Igor Hraško

Školské ovocie a školské mlieko

Pôdohospodárska platobná agentúra pred Vianocami zverejnila na svojom webovom sídle dve výzvy pre školské programy: Výzva pre žiadateľov o zabezpečovanie činností v školskom programe pre školské roky 2020/2021 – 2022/2023. Pri žiadostiach sa píše nasledovné:

„Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila Výzvu pre žiadateľov o zabezpečovanie činností v školskom programe pre školské roky 2020/2021 – 2022/2023 a Príručku pre žiadateľov na schválenie žiadosti o poskytovanie pomoci na zabezpečovanie dodávania mlieka, mliečnych výrobkov, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich, sprievodných vzdelávacích opatrení a propagácie v rámci Školského programu pre školské roky 2020/20201 – 2022/2023, a na schválenie žiadosti o zmenu alebo o doplnenie schválenia“.

Výzva je aktuálna a termín na odovzdanie podkladov je do konca januára, teda do 31.1.2020. Súčasťou výzvy je aj príručka pre žiadateľov vo formáte word aj PDF, samotné tlačivo výzvy a príloha číslo 1 a 2.

Je potrebné ku žiadosti vyplniť všetky príslušné údaje o žiadateľovi a priložiť potvrdenia o dodávaných výrobkoch, ktoré poľnohospodár plánuje v ďalšom období do škôl dodávať. Po schválení žiadosti príde subjektu oznámenie  a následne sa musí poľnohospodár dohodnúť zo školskými zariadeniami na dodávke čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny, pričom dodávky spracovaného ovocia nesmú prekročiť 50% čerstvého ovocia a zeleniny. Pre mlieko a mliečne výrobky platia iné pravidlá, ale dodávateľov týchto produktov nie je na našom trhu veľa a väčšina už v programe zahrnutá je.

Takže záujemcovia o dodávky ovocia a zeleniny a výrobky z nich do škôl a školských jedální, máte čas už len do konca januára.

 

Viac informácií nájdete na stránke PPA tu:

Zdroj: www.apa.sk

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Prečítajte si, čo odporúča konzílium odborníkov aby sme ku nám nedovliekli nejaký „delta variant“

Ivan Mihale

Prezidentka hovorila aj o zlej kombinácii a ako žijú rodiny na Slovensku. Trafila do čierneho?

Ivan Mihale

Od desiatich k piatim! Je nehorázne, čo pre nás chystá vláda!

Ivan Mihale