Prešovský samosprávny kraj z eurofondov zmodernizuje cesty za 17 miliónov eur

Prešovský samosprávny kraj začína s realizáciou projektu Modernizácie cestnej infraštruktúry v PSK podporeného z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu. V rámci stavebných akcií sa vďaka úspešnej žiadosti o eurofondy zrekonštruuje päť úsekov s celkovou dĺžkou viac ako 40 kilometrov v hodnote približne 17 miliónov eur. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.

Konkrétne sa budú rekonštruovať úseky ciest II/534 Poprad – Starý Smokovec, II/545 Kapušany – Demjata, II/545 Jánovce – Kľušov, II/546 Prešov – Klenov a II/575 Malá Poľana – Medzilaborce.
„Hodnota projektu bola vyše 20 miliónov eur. Po verejnom obstarávaní výsledná cena klesla na 16,8 milióna eur. Modernizáciou prejde takmer 40,5 kilometra ciest vrátane 12 mostov a vyše 20 priepustov a odvodňovacích priekop. Pri modernizácii vozoviek dôjde hlavne k výmene konštrukčných vrstiev a ich zosilneniu. Pri mostoch ide v niektorých prípadoch aj o rekonštrukciu spodných stavieb, v iných ku konštrukcii ríms, hydroizolácií a stuženia nosných konštrukcií mostov,“ konkretizoval riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja Marcel Horváth.

Vďaka projektu sa zrekonštruuje osem percent všetkých ciest druhej triedy v kraji, ktorých je spolu 522 kilometrov. Ide o úseky, ktoré sú v nevyhovujúcom stave, navyše sú to frekventované cesty s dostupnosťou na diaľničnú sieť.

„Do tohto projektu boli vybraté horšie stavebnotechnické úseky ciest druhej triedy, ktoré svojím dopravným významom, niekedy aj šírkovými parametrami, môžu konkurovať aj cestám prvej triedy. Predpokladáme, že zrealizovaním stavebných prác umožníme obyvateľstvu ľahší a rýchlejší prístup za prácou, za rekreáciou a výrazne sa eliminujú bezpečnostné riziká na mostoch a na úsekoch daných ciest,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Projekt Modernizácie cestnej infraštruktúry v PSK je podľa Jeleňovej dlho očakávanou investíciou, ktorú zdržalo takzvané spoločné verejné obstarávanie. To sa uskutočňovalo od roku 2016 spolu s viacerými krajmi a prechádzalo na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiacom orgáne povinnou ex ante kontrolou.

„Najdôležitejšou informáciou je, že všetky kontrolné procesy sú úspešne ukončené, odsúhlasené Úradom pre verejné obstarávanie bez akýchkoľvek zistených nedostatkov a my môžeme realizovať investície, ktoré v kraji potrebujeme. Aktuálne máme podpísané aj zmluvy o diele s úspešnými uchádzačmi, takže nám nič nebráni vybrať stavebné dozory a spustiť stavebné práce,“ povedal Majerský.

Z procesu verejného obstarávania vzišli ako úspešní zhotovitelia prác spoločnosti Strabag, s. r. o., COLAS Slovakia, a. s., a Swietelsky – Slovakia spol. s r. o. Lehota výstavby je na štyri stavebné akcie a v rámci projektu osem mesiacov, na úseku Malá Poľana – Medzilaborce v dôsledku zložitejších stavebných prác na moste o mesiac viac. Pri priaznivých poveternostných a technických podmienkach sa predpokladá, že rekonštrukčné práce budú ukončené najneskôr v druhom polroku 2020.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Rekonštrukcia Spišského hradu si vyžiada viac ako 4,8 milióna eur

Ivan Mihale

Čo platí od pondelka- podrobný rozpis

verbina

STRACH matky z Prešova: Len čakám, kedy sa vyrúti auto a zabije mi dcéru

Ivan Mihale