D4 vo výstavbe/Igor Hraško

Polícia obvinila dvoch vrcholných manažérov D4R7 Construction pre výstavbu časti R7

Polícia obvinila dvoch vrcholových manažérov spoločnosti D4R7 Construction, s. r. o., pre podozrenie z trestného činu ohrozovania a poškodzovania životného prostredia pri výstavbe časti rýchlostnej cesty R7 pri Dunajskej Lužnej.

Zdroj: teraz.sk

Informoval o tom zástupca riaditeľa Odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Milan Maškara vo videu na sociálnej sieti s tým, že ide o nemeckého občana M. H. a španielskeho občana. Prvého z nich polícia ešte v piatok ráno zadržala v rámci akcie Konateľ pre vykonanie procesných úkonov.

Ohrozili životné prostredie

„Uvedení sa mali tohto skutku dopustiť v postavení štatutárnych orgánov v súvislosti s realizáciou nelegálnej ťažby materiálu určeného na výstavbu R7 v katastrálnom území obce Dunajská Lužná, časť Jánošíková, ktorú vykonávali bez potrebných povolení orgánov štátnej správy. Takouto činnosťou zásadným spôsobom zasiahli do životného prostredia v dotknutej lokalite chráneného územia Žitného ostrova a vystavili viaceré zložky životného prostredia do rizika, ich ohrozenia a vzniku ekologickej ujmy,“ povedal Maškara.

Súčasný generálny riaditeľ D4R7 Construction Michael Heerdt koncom marca nahradil na tomto poste Juana Josého Bregela, dovtedy pôsobil ako jeho zástupca.

Po vykonaní procesných výkonov vyšetrovateľ spracoval podnet na vypracovanie návrhu na vzatie obvineného nemeckého občana do väzby. Nakoľko obvinený španielsky občan sa už dlhšie nezdržiava na území SR, polícia voči nemu uplatní opatrenia v rámci medzinárodných dohôd v oblasti trestného práva za účelom zabezpečenia jeho prítomnosti pre účely trestného konania.

Maškara uviedol, že na zabezpečenie plnenia úloh v súvislosti s odhaľovaním, dokumentovaním a vyšetrovaním trestných činov proti životnému prostrediu a iných trestných činov v súvislosti s výstavbou diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 bola na Odbore kriminálnej polície KR PZ v Bratislave ešte začiatkom roka 2019 zriadená pracovná skupina s názvom D4R7.

Postup polície spoločnosť prekvapil

Spoločnosť D4R7 potvrdila, že v piatok bol bol jeden z členov jej manažérskeho tímu predvedený na policajný výsluch. Takýto postup označila za mimoriadne prekvapivý, keďže podľa nej spoločnosť a jej manažment, vrátane dotknutej osoby, vždy plne spolupracovali so slovenskými orgánmi.

„Rešpektujeme právomoc slovenských orgánov vyšetrovať akékoľvek otázky, ktoré považujú za relevantné, avšak očakávame, že kroky, ktoré sú podnikané voči našej spoločnosti a jej pracovníkom, budú rozumné a primerané s ohľadom na okolnosti,“ uviedla D4R7 Construction.

Spoločnosť považuje za neakceptovateľné, ak sa citlivé informácie o jej pracovníkoch posúvajú médiám ešte predtým, než sa dohodnuté osoby majú možnosť vyjadriť k obvineniam na ich adresu.

„Vyzývame orgány činné v trestnom konaní, aby v súlade s princípmi právneho štátu rešpektovali prezumpciu neviny a aby sa zdržali používania nezákonných, zbytočných a neprimeraných opatrení,“ dodala spoločnosť.

Zaistili nehnuteľnosti a milióny eur

„V rámci trestného konania bolo vykonané rozsiahle znalecké dokazovanie znalcami z viacerých znaleckých odborov, pričom bola spôsobená škoda na životnom prostredí činnosťou obvinených vo výške 12,54 mil. eur. Za účelom zabezpečenia náhrady tejto škody spôsobenej majetku SR boli policajtmi pracovnej skupiny D4R7 v súčinnosti s dozorným prokurátorom v rámci vykonaného finančného vyšetrovania zaistené finančné prostriedky vo výške 12,259 mil. eur a rovnako zaistené nehnuteľnosti nachádzajúce sa na území SR,“ priblížil Maškara.

Policajti pracovnej skupiny kriminálnej polície KR PZ v Bratislave v súčasnosti vyšetrujú celkom deväť trestných vecí v súvislosti s výstavbou D4 a R7, a to v súvislosti s trestnou činnosťou neoprávneného nakladania s odpadmi, ohrozovaním, poškodzovaním životného prostredia, ako i s majetkovou a daňovou trestnou činnosťou. Od zriadenia tejto pracovnej skupiny bolo vyšetrených viacero trestných činov, z ktorých niektoré boli následne postúpené na vybavenie príslušným orgánom.

„Trestná činnosť vyšetrovaná pracovnou skupinou D4R7 sa vyznačuje vysokou odbornou a časovou náročnosťou vyšetrovania a zároveň je determinovaná potrebou náročného znaleckého dokazovania. Pri vyšetrovaní spolupracuje pracovná skupiny D4R7 so špecializovanými subjektmi a s inými orgánmi verejnej moci za účelom odhalenia a vyšetrenia prípadnej trestnej činnosti páchanej v súvislosti s výstavbou D4 a R7 a vyvodenia zodpovednosti voči jej páchateľom,“ dodal Maškara.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Medveď pravdepodobne prvýkrát na Slovensku zabil človeka

Ivan Mihale

ŠKANDÁL NA OBZORE?! Slováci si kúpili 120 ton kureniec neznámeho pôvodu

Ivan Mihale

Ministra práce Krajniaka nezaujímajú vaše problémy. On sa stará o profilovú fotku na Facebooku!

Gabriel Matta