Dopravná značka C30/ Príloha č.1. k Vyhláške č.9/2009

Po sviatkoch opäť doprava – striedavé radenie

Cez sviatky sme si mnohí oddýchli a načerpali nových síl. Vyčerpali sme zvyšky dovoleniek zo starého roka a nemuseli tak chodiť do práce. Aj naše „tátoše“ si tak u mnohých oddýchli, a ušetrili sme si zopár nervov v doprave. Ale už sa nám opäť rozbehla práca i škola doteraz prázdninujúcim deťom. A opäť náš čakajú každodenné stresy v našej doprave, teda hlavne  pre tých, čo dochádzajú za prácou do väčších miest.

V poslednom čase to už dopravní experti dotiahli do štádia, že ich zainteresovaní počúvajú a na niektorých úsekoch kvôli zefektívneniu dopravy umiestnili značky pre „striedavé radenie“. Tieto značky boli osadené na miestach, kde sa dva pruhy zbiehajú do jedného a hrozí, že by kolóna v priebežnom pruhu mohla negatívne ovplyvniť dopravu ďaleko pred zbiehaním sa týchto pruhov. V zahraničí je to už pomerne bežné a uvedomelí vodiči u nás to už praktizovali tiež. len je stále mnoho neukáznených, netolerantných a ešte ku tomu aj drzých vodičov, ktorí ešte pred tým, než takéto značky boli v inkriminovaných úsekoch nainštalované, vynucovali si zaradenie sa medzi autá idúce v kolóne v priebežnom pruhu obmedzovaním a v mnohých prípadoch i ohrozovaním vozidiel a ich posádok. Určite si vtedy mnoho vodičov povedalo, že ak oni si môžu vystáť kolónu, prečo aj tí „drzáni“ nemôžu, a zrejme dochádzalo aj ku slovným či gestiklulačným potýčkam.
Situácia sa však dopravnou značkou C30 mení a dokonca prikazuje vodičom, aby sa striedavo radili pri spájaní dvoch pruhov, ľudovo sa tomu hovorí „zipsovanie“. Áno, platí, že ten, kto je pri spojení skôr, má prednosť a autá sa tak radia raz z jedného pruhu, raz z druhého. V každom prípade sú zaplnené oba pruhy a tým odľahčujú úsek ďaleko pred spojením. Takže tu už neplatí, že niekto je netolerantní lebo sa pchá pred vaše vozidlo, jednoducho mu to tak prikazuje značka a podľa toho sa treba riadiť.

Najlepšie však bude, ak si budeme citovať zákon, respektíve v tomto prípade Vyhlášku MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde v čl. 4 Príkazové značky,  bod (30) K značke č. C 30: sa píše: „Značka Striedavé radenie (č. C 30), ktorej symbol môže byť obrátený, vyznačuje miesto, kde pri súbežnej jazde platí striedavé radenie pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu. Značka sa používa v záujme zvýšenia plynulosti cestnej premávky. Ak sa značka použije pri prekážke cestnej premávky, vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu je povinný pri súbežnej jazde umožniť vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka cestnej premávke, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy, preradenie do voľného jazdného pruhu. Ak sa značka použije pri zbiehaní dvoch jazdných pruhov, vodič vozidla idúceho v priebežnom jazdnom pruhu je povinný pri súbežnej jazde umožniť vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, ktorý sa zaraďuje do priebežného jazdného pruhu, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy, preradenie do priebežného jazdného pruhu; značka sa umiestňuje na začiatku výjazdového klinu. Vodič pri zaraďovaní do voľného alebo priebežného jazdného pruhu pritom nesmie ohroziť vodiča jazdiaceho vo voľnom alebo v priebežnom jazdnom pruhu.“

A tí, ktorí sa s tým ešte nestretli, bude asi dobré preštudovať si dopravnú vyhlášku opäť, nakoľko tá sa za posledné roky v mnohých veciach zmenila a ako sa hovorí:“ Neznalosť zákona neospravedlňuje“.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Prečítajte si, čo odporúča konzílium odborníkov aby sme ku nám nedovliekli nejaký „delta variant“

Ivan Mihale

Prezidentka hovorila aj o zlej kombinácii a ako žijú rodiny na Slovensku. Trafila do čierneho?

Ivan Mihale

Od desiatich k piatim! Je nehorázne, čo pre nás chystá vláda!

Ivan Mihale