Päť najväčších mýtov o dotáciách na pôdu

Ilustračný obrázok / Getty Images

Zdroj: Webnoviny

Bežný človek sa k nim nedostane a aj tak si ich rozdelia len veľké farmy. Aj vy veríte mýtom o priamych platbách, ktorým sa zvykne hovoriť aj dotácie?

V spolupráci s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) sme si posvietili na tie najväčšie predsudky a mylné predpoklady o príspevkoch pre farmárov.

Mýtus: O priame platby môžu žiadať len firmy

Pravda: Žiadosť o tzv. jednotnú platbu na plochu (základná platba) môže podať či už fyzická osoba nepodnikateľ, alebo podnikateľ, prípadne akákoľvek právnická osoba. Inak povedané, o platbu si môže požiadať prakticky ktokoľvek, kto splní podmienky na jej získanie.

Základnými podmienkami na poskytnutie tejto platby sú:

  • minimálna výmera na poskytnutie dosahuje 1 hektár, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé časti dielov pôdnych blokov príslušného druhu poľnohospodárskej plochy s výmerou najmenej 0,3 ha obhospodarovanej jedným žiadateľom,
  • pôda je žiadateľovi k dispozícii k 31. máju príslušného roka,
  • žiadateľ má na svojej pôde viditeľne označené a vymedzené hranice, ak nie je prirodzene ohraničená.

Podľa platnej legislatívy je schvaľovanie niektorých typov podpôr (neprojektových opatrení z Programu rozvoja vidieka SR 201-2020) vymedzené aj z hľadiska oprávnenej formy podnikania. Zjednodušene možno povedať, že žiadateľ musí mať pridelené IČO. To sa však týka len tých príspevkov, ktorých získanie je podmienené podnikaním.

Poberá niekto dotáciu na váš pozemok? Ako to zistiť a získať peniaze, na ktoré máte nárok

Mýtus: Peniaze dostanú aj ľudia, ktorí nemajú k pozemku právny vzťah

Áno, žiadosť si podať môžu. Problém nastane vtedy, keď si na rovnakú plochu podajú žiadosť dvaja žiadatelia. Peniaze dostane ten, ktorý preukáže, že mu pozemok patrí, má ho prenajatý, alebo má k nemu iný právny vzťah.

Základnou podmienkou však je, že pôda je žiadateľovi k dispozícii k 31. máju príslušného roka a žiadateľ podpísaním a predložení žiadosti deklaruje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé a správne. Prílohou žiadosti v zmysle platnej legislatívy nie je dôkaz o právnom vzťahu k pozemku.

Predpokladá sa, že žiadateľ má všetky právne vzťahy k užívaniu deklarovaných poľnohospodárskych plôch vyriešené. Právom užívania k poľnohospodárskej ploche pôdy sa rozumie právo túto plochu užívať ako vlastník, nájomca alebo na základe iného právneho dôvodu.

Platobná agentúra uvedené skúma až v prípadoch tzv. duplicitnej deklarácie, keď si dvaja žiadatelia podajú žiadosť na tú istú plochu.

Mýtus: Väčšina žiadateľov sú veľké farmy

Drvivá väčšina žiadateľov sú práve malí poľnohospodári. Je ale fakt, že najväčšie firmy si rozdelia väčšinu peňazí. Je to preto, lebo priama platba je viazaná len na rozlohu. Teda čím väčšia výmera, tým väčší príspevok.

  • 40 % žiadateľov požaduje platbu na výmere do 5 ha.
  • 71 % žiadateľov požaduje platbu na výmere do 20 ha.
  • 5,5 % žiadateľov požaduje platbu na výmere nad 500 ha.

VLK šíri hoaxy! tvrdia štátni ochranári. Strieľanie bobrov a skútre na Morskom oku?

Mýtus: Peniaze sú len na ornú pôdu

Priame platby sa poskytujú na rozličné druhy poľnohospodárskych pozemkov ako sú: orná pôda, trvalý trávny porast, ovocné sady, vinohrady, chmeľnice, alebo lesné pozemky. Podľa toho, čo na pôde robíte, si môžu ľudia podávať žiadosti aj na projektové, či iné príspevky.

Mýtus: Žiadateľov nikto nekontroluje, či na pozemku hospodária

Platobná agentúra v zmysle platnej legislatívy kontroluje minimálne 5 % žiadateľov o priame platby, či spĺňajú podmienky na poskytnutie platieb. Túto skupinu vyberá softvér na základe analýzy rizikovosti daného žiadateľa a časť z nich je vyberaná náhodným výberom. Okrem toho platobná agentúra vykonáva aj kontroly z iných dôvodov, napr. podozrení na neplnenie niektorej podmienky zistených počas administrácie samotnej žiadosti, sťažností, auditov.

V praxi to vyzerá tak, že algoritmus vypočíta rizikových žiadateľov. Žiadostí je pomerne veľa a tak je potrebné robiť kontrolu v prvom rade pri žiadateľoch, ktorí mali v minulosti problémy.

Hladina oceánov stúpne do roku 2100 o viac než meter, niektoré ostrovy budú neobývateľné

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

SPF posiela farmárom dodatky o zvyšovaní nájomného za poľnohospodársku pôdu, tvrdí Takáč

Igor Hraško / SITA

Modranie prstov môže značiť aj autoimunitné ochorenie – sklerodermiu

Igor Hraško/TASR

Lacnejšie benzíny a naftu nečakajte, ceny sa ešte môžu mierne zvýšiť

Igor Hraško / SITA

2 komentáre

Predajcovia lokálnych potravín budú podporení, tvrdí Matečná | Som z dediny 1. októbra 2019 at 10:37

[…] Päť najväčších mýtov o dotáciách na pôdu […]

Odpovedať
Msatejj Polak 1. októbra 2019 at 14:45

Dotacie su motivačným faktorom nie len pre seriózných poĺnospodárov ale aj pre oligarcov a špekulantov ,ktori iba finguju podnikanie na póde.A neprodukuju potrraviny ani biomasu pre zivočisnu vyrobu alebo pre obnoviteĺne zdroje.Poxemky ibs mulčuju alebo pedtikú monokultúry.Čim degraduju podnú urodnost a naviac spósobuju znižovanie výmery vymery ornej pody a prispievaju k tomu ze Slovensko mudi kazdý rok doviest pottaviny za viac ako 1 mkliardu eur.Okrem toho spósobuju odcudzovanie a stratu pozitivneho vzťahu mladej generacie k pode a k praci na vidieku.

Odpovedať

Pridaj komentár