Pamätník v nemeckej bol zrekonštruovaný pri príležitosti 75. výročia SNP

Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky sprístupnili Národnú kultúrnu pamiatku a to pre príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania – zrekonštruovaný Pamätník v Nemeckej.

Tento dlhodobý koncept rekonštrukcie Pamätníka sa priamo spojuje s aktivitami v roku 75. storočia Slovenského národného povstania. Múzeu SNP sa podarilo získať financie na realizáciu rekonštrukcii, ktoré boli potrebné.

Pamätník bol na tom naozaj zle. Financie boli využité na opravu obkladov a rekonštrukciu podstavca. Minulý rok už bola zrealizovaná menšia rekonštrukcia. Vtedy boli opravované kamene na podstavci sochy matky. V roku 2019 bola rekonštrukcia ukončená. Zvetralé betónové plochy a schodiská boli zrekonštruované, aj kvôli prevencii pred prípadnými úrazmi turistov.

„Vytvorilo sa tak dôstojné pietne miesto aj s možnosťou tichej spomienky na obete vojnovej tragédie, ktoré poskytuje návštevníkom viac zelených plôch a pamätník bude miestom pripomienky stoviek obetí nacistického a gardistického vraždenia,“

hovorí riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev.

Rozvojový koncept Múzea Slovenského národného povstania má premyslený plán na rekonštrukciu pamiatky, ktorého cieľom je bezpečné sprístupnenie kultúrneho a historického dedičstva. Pamiatka vzišla z protifašistického boja a Slovenského národného povstania.

Múzeum postupne rastie vo všetkých odvetviach a stáva sa multikultúrnou inštitúciou. Pomaly si získava vysokú medzinárodnú akceptáciu v oblasti muzeológie, historickej vedy a výskumu, reprezentačných aktivít a v neposlednom rade aj v oblasti používania moderných technológii ako aj uchovávania digitálneho obsahu a jeho využitia v prezentačnej rovina.

Viac informácií o programe, zmenách a aktuálnych novinkách Osláv 75. výročia SNP nájdete na stránke www.muzeumsnp.sk a sociálnych sieťach.

Pamätník v Nemeckej na pamiatku zavraždených
Nemecká sa do slovenských dejín výrazne zapísala v januárových dňoch 1945, kedy sa vápenná pec, situovaná na rozhraní chotárov obcí Ráztoka a Nemecká, stala nemým svedkom tragických udalostí.

Dňa 4. januára 1945 veliteľ oporného bodu Einsatzkommanda 14, so sídlom v Banskej Bystrici, SS-Obersturmführer Dr. Kurt Georg Herbert Deffner, spolu s veliteľmi nacistickej bezpečnostnej polície – Sicherheitspolizei, nacistickej bezpečnostnej služby – Sicherheitsdienstu, gestapa a kapitánom Vojtechom Košovským, poverencom Hlinkovej gardy pre Pohronskú župu, určili Kofroňovu vápenku za miesto hromadných popráv priamych účastníkov SNP, ich rodinných príslušníkov, sympatizantov Povstania a rasovo prenasledovaných osôb.

Vápenka sa ukázala z hľadiska bezpečného zahladzovania stôp ako najschodnejšia cesta. Zároveň dúfali, že sa nikto nikdy nič nedozvie, lebo popol obetí a časti telesných pozostatkov zahladili vody rieky Hron.

K prvým hromadným popravám došlo 5. januára 1945. Popravu začal veliteľ oporného bodu Einsatzkommanda 14 SS – Obersturmführer Dr. K. H. Deffner. Na vraždení obetí, ktoré na miesto popravy privážali priamo z väznice Krajského súdu v Banskej Bystrici, resp. osôb zaistených počas razií v blízkom okolí, sa podieľali príslušníci Einsatzkommanda 14, Sicherheitspolizei, Sicherheitsdienstu, gestapa a tiež príslušníci Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy z Považskej Bystrice, ktorým velil nadzbrojník Vojtech Hora so svojimi zástupcami Leom Buntom a Mikulášom Spišiakom.

Poslednú popravu katani vykonali 11. januára 1945. Podľa záznamov uvedených v Základnej knihe zaistencov, ktorí boli väznení gestapom Krajského súdu v Banskej Bystrici, našlo smrť vo vápennej peci v Nemeckej 26 priamych účastníkov SNP. Išlo o Slovákov, Rusov, Francúzov, členov americkej vojenskej misie, o jednu Rumunku a 205 rasovo prenasledovaných osôb. Celkový počet obetí sa nedá presne vyčísliť, pretože nie všetky obete boli evidované. Predpokladá sa, že popravených bolo do 900 osôb.

Podľa projektu architektov A. Béllu, E. Stančíka, M. Belluša a akademických sochárov K. Patakyovej a A. Viku bol obetiam fašistických represálií vedľa vápenky postavený pamätník symbolizujúci plameň pece a kľačiacu ženu.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Akcent Live: A od Prešova

Dušan Kasenčák

Výroba oštiepkov (1974)

Dušan Kasenčák

Marcela Laiferová – Poď bielou alejou

Dušan Kasenčák