Foto chkocerovavrchovina.sopsr.sk odstraňovanie glejovky

Odstraňovanie inváznej glejovky americkej v Hodejovci. Vzbudzuje aj obavy EÚ.

Sobotu 22. augusta sa v katastri obce Hodejovec uskutočnilo odstraňovanie glejovky americkej (Aslepias syriaca). Táto trváca rastlina bola zavlečená na územie Slovenska  ako medonosná a okrasná rastlina. Zároveň je nepôvodným a inváznym druhom vzbudzujúci obavy Únie, ktorý sa extrémne rýchlo šíri na lúkach a pasienkoch v CHKO Cerová vrchovina ale jej výskyt zaznamenali aj v katastri obce Vrbovka v okrese Veľký Krtíš. Uvádza portál chkostiavnickevrchy.sopsr.sk

Na niektorých lokalitách vytvára menšie zhluky na rozlohe 10-20 m². Problém však je, keď sa glejovka neodstraňuje alebo sa jej porasty v čase vytvorených plodov pokosia alebo zmulčujú. V takomto prípade sa ľahko šíri ďalej do okolia a vytvára viac ako 100 m² súvislé porasty, ktoré zabraňujú rastu našim pôvodným druhom. Zároveň znižuje až degraduje kvalitu sena.

Foto: chkostiavnickevrchy.sopsr.sk glejovka americká

Nakoľko sa v tomto území jednalo o rozsiahly výskyt, boli požiadaní o pomoc členovia dobrovoľnej stráže prírody, aktívni dobrovoľníci, obec Hodejovec a lokálny poľnohospodár. Ako sa ďalej uvádza v správe: „Obec v okolí cintorína bojuje s rastlinou už niekoľko rokov, preto našu pomoc uvítali rovnako ako poľnohospodári, kde sme tento invázny druh odstraňovali v blízkosti ich pozemkov. Spolu sme zorganizovali okrem troch pracovníkov ŠOP SR, Správy CHKO Cerová vrchovina aj štyroch členov dobrovoľnej stráže prírody, štyroch dobrovoľníkov, starostu obce Hodejovec spolu s troma pracovníkmi. Na piatich lokalitách výskytu nás teda pracovalo 15. Keďže mala glejovka americká už vyvinuté plody, zbierali sme ich do papierových vriec a následne rastliny vytrhávali. Lokálny poľnohospodár spolu so starostom pomohli odniesť a zlikvidovať nazbierané plody vo vreciach.“

Dobrá nálada aj napriek vysokým teplotám panovala a nadšenie pomôcť prírode s heslom: Treba si pomáhať. Toto je poďakovanie dobrovoľnej stráži prírody, obci Hodejovec a jej pracovníkom, p. Pavlenkovi a ďalším dobrovoľníkom za ich účasť a nasadenie a tiež aj za pomoc a techniku.

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Na Trenčianskom hrade budú predávať bankovku s motívom Matúša Čáka

Ivan Mihale

Ornitológovia zaznamenali nový druh vtáka, kolibiarika iberijského

Ivan Mihale

Zuzana to vie aj s motykou! Obliekla montérky a šup ho! sadiť stromky

Gabriel Matta