Stojisko separovaného odpadu/Igor Hraško

Niektorí ešte nie sú dostatočne uvedomelí

Žiaľ, realita dnešného života má rôzne podoby. Snažíme sa dnes vo zvýšenej miere chrániť naše životné prostredie. Veď je to prostredie, kde žijeme, kde chceme oddychovať, kde chceme, aby sa hrali naše deti. Áno, začali sme separovať odpad z domácností a z firiem. Poctivo oddeľujeme papier, plasty, sklo a niektorí aj kov – železo, či hliník.

Je však ešte veľa ľudí, ktorí odpad neseparujú, netriedia. A všetci ostatní by mali robiť akúsi osvetu, lebo oni zahlcujú nerozložiteľným odpadom aj ten náš kúsok prostredia. Ale aj medzi tými, ktorí separujú odpad, sa nájdu lenivci, ktorí prídu ku stojisku a vyhodia svoj „pretriedený“ odpad kde sa im zmyslí. Plasty pri papieri, papier pri kontajneroch na plasty. Myslíte si, že sa to chce obsluhe vozidiel zbierať a nahadzovať do správnych kontajnerov, aby to mohli vysypať do správneho zberného voza? Nie! Za to platení nie sú!

A teraz otázka. Ak vidíte niekoho, že dáva nesprávny odpad na nesprávne miesto, čo nesprávneho kontajnera, čo urobíte? Len tak mlčky prejde, veď čo ma nepáli, nehasím, alebo slušne upozorníte, že to tam nepatrí, a žeby sa to malo dať na správne miesto. Mnohí sa samozrejme boja, lebo žiaľ, agresia medzi nami narastá. Svet sa rúti ku katastrofe obohatenia spoločnosti o neduhy, ktoré sme tu doteraz  nemali. Preto si vstúpme všetci do svedomia a choďme príkladom. Možno to tým „lenivším“ nejak časom docvakne. Len aby už nebolo neskoro.!

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Prečítajte si, čo odporúča konzílium odborníkov aby sme ku nám nedovliekli nejaký „delta variant“

Ivan Mihale

Prezidentka hovorila aj o zlej kombinácii a ako žijú rodiny na Slovensku. Trafila do čierneho?

Ivan Mihale

Od desiatich k piatim! Je nehorázne, čo pre nás chystá vláda!

Ivan Mihale