Ilustračné foto: Električka/Igor Hraško

Električka nie je vozidlo s právom prednostnej jazdy!

Možno ste sa už stretli zo situáciou v premávke, že vozidlo stojí na koľajniciach električky a električka vyzváňa ako besná a dožaduje sa prejazdu. Pred tým, než sa začneme pohoršovať nad správaním jedného, či druhého vodiča, mali by sme mať vyjasnené, ako ku situácii došlo a kto porušil, či neporušil dopravné predpisy.

V zákone č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa píše v základných ustanoveniach v §2 ods. (2) písmeno b) dať prednosť v jazde povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde, nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy. V § 20 Jazda cez križovatku sa zase píše v ods. (3) Vodič nesmie vojsť na križovatku, ak mu situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde, takže by bol nútený zastaviť vozidlo na križovatke; to neplatí, ak vodič musí zastaviť vozidlo v križovatke z dôvodu dávania prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku alebo pri odbočovaní doľava podľa § 19 ods. 4. A ešte sa pozrime na jeden zaujímavý paragraf, nakoľko sa v úvode spomínalo vyzváňanie električky. V §31 Výstražné znamenie sa v odseku (1) píše nasledovné: Vodič smie dávať zvukové výstražné znamenie len vtedy, ak je to potrebné na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva, a mimo obce aj na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla. A pridáme ešte odsek (4) Výstražné znamenie sa smie použiť len v nevyhnutne potrebnom čase.

Keď to zosumarizujeme, tak vozidlo stojace na električkových koľajniciach, ktoré sa tam dostalo dávno pred tým, než električka vôbec prišla na inkriminované miesto, alebo len vyšla zo zastávky a vozidlo videla stáť v križovatke, a nemusela náhle zmeniť ani rýchlosť jazdy, pričom vozidlo odbočovalo doľava a dávalo prednosť ostatným účastníkom cestnej premávky, neporušilo žiadny predpis. Naopak, vodič električky v takomto prípade dožadujúci sa prejazdu s použitím výstražného zvukového znamenia sa dopustil porušenia §31 v odsekoch (1) a (4). Toto si musia uvedomiť aj niektorí vodiči električiek.

Samozrejme, že všetko je to o tolerantnosti, aby plynulosť cestnej premávky bola čo najlepšia. Žiaľ, nie vždy tá tolerancia na našich cestách víťazí.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Prečítajte si, čo odporúča konzílium odborníkov aby sme ku nám nedovliekli nejaký „delta variant“

Ivan Mihale

Prezidentka hovorila aj o zlej kombinácii a ako žijú rodiny na Slovensku. Trafila do čierneho?

Ivan Mihale

Od desiatich k piatim! Je nehorázne, čo pre nás chystá vláda!

Ivan Mihale