Vinica/Igor Hraško

Čo sú to humáty?

Počuli ste už o humátových hnojivách? A ako ich používať? Určite by ste mali vyskúšať tieto zázračné prostriedky v plnej akcii. Výsledky vás zaiste presvedčia. Sme zvyknutí, že humáty nazývame hnojivom, no skutočnosti sú to stimulátory rastu rastlín. A navyše pozitívne vplývajú na úrodnosť pôdy.

Zdroj: zelenyjezko.sk

Humusové preparáty – humáty – sa získavajú chemickým spracovaním prírodných surovín a ako účinnú zložku obsahujú určitým spôsobom definované humusové látky. Podľa použitej technológie môžu byť dodávané buď v kvapalnom alebo vysušenom stave. Pretože sa používajú v relatívne čistom stave, sú aplikované dávky v porovnaní s tradičnými humusovými hnojivami spravidla veľmi nízke, čo priaznivo ovplyvňuje ekonomickú stránku ich aplikácie.

O podrobnejší popis ich efektívnosti a vhodnosti pre záhradkárov sme sa opýtali doc. Ing. Ladislava Vargu, PhD., z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre, Katedra agrochémie a výživy rastlín. Docent Varga je aj spoluautorom eShopom Zelený ježko ponúkanou publikáciou Výživa a hnojenie záhradkých rastlín.

Ekologicky čistý rastový regulátor
Humusové preparáty obsahujú širokú škálu biologicky aktívnych látok. Ich chemické spracovanie umožňuje získať celý rad preparátov rôzneho charakteru, použiteľných v humánnej a veterinárnej medicíne v rastlinnej a živočíšnej výrobe. Chemická povaha biologicky aktívnych látok humátov a chemických premien jeho humátového komplexu je základom pre vznik účinného ekologicky čistého rastového regulátora vyznačujúceho sa stimulačným pôsobením na rast rastlín, s možnou fungicídnou aktivitou. Oxihumát preukázal vysokú fungicídnu aktivitu a široké spektrum pôsobenia proti chorobám.

Aké sú výhody humátov?

Humáty sú z toxikologického hľadiska látky neškodné a svojím zložením neohrozujú životné prostredie, a teda ani zdravie ľudí. Humáty priaznivo ovplyvňujú fyzikálno-chemické vlastnosti pôdy, vodný a vzdušný režim, pufrovaciu schopnosť pôdy, viazanie živín do prístupných foriem a mikrobiologickú činnosť pôd. Humáty (vápenaté, sodné, draselné a amónne) zvyšujú prijímaciu kapacitu koreňov pre minerálne živiny a rastlina sa stáva odolnejšou voči nepriaznivým podmienkam prostredia.

Nízka cena

Využitie stimulačných látok z humátov vo výžive rastlín, najmä v kombinácii s priemyselnými hnojivami je v súčasnej dobe veľmi aktuálne ako z pohľadu ekonomického, tak aj ekologického. Humáty (vápenaté, sodné, draselné a amónne) zvyšujú prijímaciu kapacitu koreňov pre minerálne živiny a rastlina sa stáva odolnejšou voči nepriaznivým podmienkam prostredia. Môžu sa aplikovať nielen s minerálnou výživou, ale aj s prípravkami na ochranu rastlín, či už klasickými alebo bakteriálnymi.

Zvýšenie pôdnej úrodnosti
Optimálna úroveň minerálneho hnojenia postupne zlepší biologické vlastnosti pôdy a nepriamo sa tým zvýši i pôdna úrodnosť. A teraz viac o hnojive Humix®:

Hnojivo Humix® sa prednostne používa na ošetrenie obilnín, olejnín, pri výrobe osiva, v sadovníctve, ovocinárstve, vinohradníctve a pri výsadbe lesných kultúr. Taktiež na regeneráciu, podporenie rastu porastov pestovaných aj v nepriaznivých podmienkach, napr. na hnojenie slabo prezimovaných alebo podmáčaných porastov obilnín a krmovín, na hnojenie ovocných stromov, viniča a drobného ovocia aj v období sucha, keď je prijímanie živín z pôdy obmedzené. Ďalej na podporenie rastu po vysadení sadeníc zeleniny, okrasných rastlín, kvetov a podobne. Je vhodnou doplnkovou výživou rastlín pestovaných na vápenatých pôdach, ktoré často trpia chlorózou.

Aplikovať s minerálnou výživou a ochranou rastlín

Využitiu stimulačného efektu humátov vo výžive poľnohospodárskych plodín sa venuje v súčasnom období vo výskume, ale aj v poľnohospodárskej praxi značná pozornosť. Je známe, že humusové látky priaznivo ovplyvňujú fyzikálno-chemické vlastnosti pôdy, vodný a vzdušný režim, pufrovaciu schopnosť pôdy, viazanie živín do prístupných foriem a mikrobiologickú činnosť pôd. Humáty sú z toxikologického hľadiska látky neškodné a svojím zložením neohrozujú životné prostredie. Humáty vápenaté, sodné, amónne, atď., majú stimulačné, adsorpčné a ochranné vlastnosti, a preto je výhodné aplikovať ich spolu s minerálnou výživou a ochranou rastlín. Aplikované humáty vnášajú do pôdneho roztoku značné množstvo povrchovej energie, vplyvom ktorej sa zlepšujú podmienky výživy rastlín na úrovni iónových a molekulárnych procesov. Dôsledkom týchto vplyvov je regulovaný príjem živín rastlinami s výsledným pozitívnym efektom na úrodu a kvalitu rastlinnej produkcie.

Ak ste prísnymi odporcami chémie a vyznávate predovšetkým prírodné látky, tak práve pre vás a vašich „zelených“ priateľov sú humáty určené.

Humix® Univerzál je špeciálne kvapalné listové a pôdne hnojivo obsahujúce humínové látky z Leonarditu, makroprvky a mikroelementy určené pre výživu záhradných a poľných plodín. Aplikáciou na list sa zintenzívňuje výživa rastlín, podporuje rast koreňového systému a celej rastliny, čo spôsobuje dosiahnutie vyššej a kvalitnejšej úrody. Zálievka spôsobuje zvýšenie obsahu mikroelementov a tvorbu humusu, umožňuje vytvorenie optimálnej pôdnej štruktúry.

Chemické zloženie
– Humínové látky min. 3,0 % hmot., Draslík (K2O) min. 2,5 % hmot., Fosfor (P2O5) min. 1,0 % hmot., Cu, Zn, Fe, Co, B, Mn, Mo
– Hodnota pH = 9 – 10
– Mikroelementy sú viazané v chelátovej forme.

Odporúčaná aplikácia
Pred použitím hnojivo dôkladne pretrepať. Na postreky rastlín sa odporúča používať v koncentrácii cca 20 – 50 ml na 10 l vody. Pri zálievke odporúčame zvýšiť dávku o 100 %. Na 1 ha aplikovať postrekom 3 x 3 až 5 l hnojiva Humix® Univerzál v dávke vody min. 200 l/ha. Odporúča sa postrek rastlín opakovať v 7- až 10-dňových intervaloch. Pri rozkvitnutých kvetoch neaplikujeme postrekom na list, nakoľko hnojivo zanecháva vplyvom humátu draselného hnedé škvrny. V tomto prípade Humix® aplikujeme ako zálievku.

Hnojivo Humix® je dobre miešateľné s ostatnými prípravkami na ochranu rastlín, ale pred aplikáciou sa odporúča urobiť skúšku miešateľnosti. Ich spoločnou dosiahneme značnú úsporu energie a práce.
Veľkou výhodou hnojiva Humix® je nulová ochranná lehota, možnosť zberu plodov ihneď po aplikácii.

Aplikáciou hnojiva Humix® Univerzál dosiahneme
– zlepšenie regenerácie pletív rastlín poškodených v zimnom období,
– lepšie využitie živín z jesenného a jarného hnojenia,
– vyššia stresová odolnosť,
– zlepšenie rozvoja koreňového systému,
– zvýšenie využiteľnosti N a ďalších makroprvkov vo vegetačnom období.

Pôsobenie hnojiva Humix® Univerzál na pestované plodiny

Humix® Univerzál svojím zložením
– aktívne stimuluje a podporuje výživu pestovaných plodín,
– eliminuje deficit významných makroprvkov a mikroelementov v rastline,
– zlepšuje prijímaciu kapacitu koreňov rastlín pre minerálne živiny,
– zvyšuje využiteľnosť aplikovaných živín z postreku hnojiva na listy rastlín,
– stimuluje regeneráciu poškodených rastlinných pletív,
– zvyšuje energiu klíčivosti a percento vyklíčených semien.

Jesenná aplikácia
– zvyšuje mrazuvzdornosť,
– zlepšuje prezimovanie plodín,
– priaznivo pôsobí na nasadzovanie generatívnych orgánov,
– významne ovplyvňuje počet semien v šešuli, v klasoch,
– priaznivo vplýva na kvalitatívne parametre (obsah tuku v semenách, hrubého proteínu, HTZ).

Jarná aplikácia
– zlepšuje využitie živín z jesenného a jarného hnojenia,
– podporuje regeneráciu pletív rastlín poškodených v zimnom období,
– eliminuje dočasný nedostatok makroprvkov a mikroelementov v rastline spôsobený nepriaznivými pôdnymi a klimatickými faktormi.

Pôsobenie hnojiva Humix® Univerzál na pestovanú pôdu
Pôdnou aplikáciou sa obmedzujú prejavy deficitu mikroelementov (Cu, Zn, Fe, Co, B, Mn, Mo) v pôde, zvyšuje sa hladina uvedených mikroelementov v pôde, zvyšuje sa obsah organických a anorganických látok, stimuluje sa rast pôdnych baktérií a užitočných mikroorganizmov, zlepšuje sa celková štruktúra pôdy najmä na ťažších ílovitých pôdach, podporuje premenu fosforu a dusíka v pôde na formy prijateľné pre rastliny, zvyšuje sa využiteľnosť priemyselných hnojív rastlinami, znižuje ich hromadenie v pôde a vyplavenosť do spodných vôd, spoločné dávkovanie Humix®-u Univerzál a priemyselných hnojív znižuje celkovú dávku priemyselných hnojív.

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Ministerstvo dopravy podporí cyklodopravu, z projektu získa viac ako 100-tisíc eur

Igor Hraško/SITA

Nemecko posiela majiteľom lesov aj pre COVID-19 stovky miliónov eur, Slováci sa podobnej pomoci nedočkajú

Igor Hraško/SITA

Testovanie na školách má byť podľa Únie miest Slovenska povinné, inak nebude mať zmysel

Igor Hraško/SITA