Kalamita/Igor Hraško

Čo ničí slovenské lesy? Najviac vietor, škodcovia a znečistený vzduch

V roku 2018 bolo v dôsledku škodlivých činiteľov poškodených až 5,56 miliónov metrov kubických dreva. Vyplýva to z ostatnej Zelenej správy. Počítajú sa sem prídodné kalamity a škodcovia, ale aj škody spôsobené ľuďmi. Škodcom číslo jedna je podľa údajov Národného lesníckeho centra lykožrút smrekový. Nasledujú veterné kalamity a škody spôsobené suchom.

Zdroj: webnoviny.sk 

Nepriateľ číslo jedna

Lykožrút smrekový má na svedomí viac ako štyri milióny kubíkov dreva len za rok 2018. Približne 1,3 milióna kubíkov poškodil vietor. Medzi ďalšie významné škodlivé činitele patrí iný podkôrny hmyz, huba podpňovka a v neposlednom rade aj sucho a úpal. Škody spôsobené človekom, takzvané antropogénne činitele poškodili v roku 2018 necelých 30-tisíc kubíkov dreva.

Najviac stromom škodia imisie, teda škodlivé látky v ovzduší, ktoré stromy zachytávajú. Väčšinou ide o emisie, teda látky, ktoré vypúšťa do ovzdušia priemysel a autá. Hoci by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že lesy devastujú aj krádeže, nie je to z hľadiska celkového poškodenia úplne pravda. Aj keď to tak vyzerá, keďže je táto činnosť sústredená na pomerne malé územie. Z celkového pohľadu však ide o minimálne škody.

Antropogénne činitele, Zelená správa, NLC

Slovenské lesy sa v posledných rokoch trápia aj s prírodnými živlami, ktoré lesníci nazývajú abiotické činitele. Ide o prírodné fenomény z neživej prírody. Teda najmä vietor, sucho, či povodne.

Abiotické činitele, Zelená správa, NLC

Medzi biotické činitele patrí napríklad drevokazný hmyz, ale aj parazitické rastliny a huby, ako aj poškodenie divou zverou. V uplynulom roku 2018 mal najviac škôd na svedomí lykožrút smrekový. Väčšina stromov poškodená biotickými činiteľmi boli práve smreky.

Biotické činitele, Zelená správa, NLC

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Prečítajte si, čo odporúča konzílium odborníkov aby sme ku nám nedovliekli nejaký „delta variant“

Ivan Mihale

Prezidentka hovorila aj o zlej kombinácii a ako žijú rodiny na Slovensku. Trafila do čierneho?

Ivan Mihale

Od desiatich k piatim! Je nehorázne, čo pre nás chystá vláda!

Ivan Mihale