Čo bude v praxi znamenať zákaz používania kotlov na tuhé palivá?

V závere roka 2020 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v rámci konzultácie k novej právnej úprave ochrany ovzdušia predstavilo návrhy zmien pre zákon o ochrane ovzdušia. Zmeny si vyžiadal najmä pretrvávajúci problém nedodržiavania požiadaviek pre kvalitu ovzdušia a z neho vyplývajúca žaloba Európskej komisie na Slovenskú republiku, tzv. Infringement, ale aj nové požiadavky … Čítať ďalej Čo bude v praxi znamenať zákaz používania kotlov na tuhé palivá?