Kapre/Igor Hraško

Aj predaj vianočných kaprov má svoje pravidlá. Šéf veterinárov radí, na čo si dávať pozor

Spolu s Vianocami sa blíži aj predaj rýb na štedrovečerný stôl. Okrem toho, že ho predajcovia musia hlásiť na regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, dodržiavať musia aj viaceré pravidlá stanovené európskou či domácou legislatívou. V opačnom prípade sa vystavujú riziku pokuty.  Píše portál webnoviny.sk

Kompletné podmienky ambulantného predaja zverejnila na svojom webe Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR. Popisujú, kde predávať či ako pri predaji a zabíjaní manipulovať s rybami.

Podmienky predajného miesta

Podľa ústredného riaditeľa ŠVPS Jozefa Bíreša musí byť predajný priestor umiestnený tak, aby sa zabránilo riziku kontaminácie rýb a musí byť udržiavaný v čistote.

To znamená, že predajný pult musí byť v dobrom stave a musí sa dať ľahko čistiť. K dispozícii musí byť aj zdroj pitnej vody a je potrebné zabezpečiť, aby obalový materiál nebol zdrojom kontaminácií.

Vyhláška agrorezortu o produktoch rybolovu a výrobkoch zase hovorí o tom, že živé sladkovodné trhové ryby musia byť bez zjavných patologických zmien, príznakov ochorenia alebo iných abnormalít.

„Ryby musia byť aj bez cudzích pachov, deformácií, poranenia zasahujúceho do svaloviny alebo kostí hlavy a bez mechanického poškodenia presahujúceho 10 % celkového povrchu tela ryby. Pred dodaním do maloobchodnej prevádzkarne sa živé sladkovodné ryby musia navyše sádkovať,“ doplnil Bíreš.

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie by mal predávajúci na viditeľnej ceduli, vývesnej tabuli uviesť informácie o ponúkanom tovare. To znamená obchodný a vedecký názov druhu, spôsob produkcie (odchované v alebo z farmového chovu), oblasť v ktorej bol produkt odchovaný.

Pravidlá manipulácie s rybami

Pri manipulácii s rybami sa nesmie podľa Bíreša chytať ryby za oči a žiabre, zbavovať ich šupín zaživa, násilne vytláčať vnútornosti či omráčiť a usmrtiť ryby iným spôsobom ako úderom do temena hlavy.

„Omráčenej rybe sa bezodkladne pretne miecha a cievy rezom vedeným bezprostredne za hlavou alebo prerezaním žiabrových oblúkov s následným vykrvením. Ak sa zabitie manuálnym úderom do hlavy vykoná správne, nedôjde k opätovnému nadobudnutiu vedomia,“ vysvetlil šéf veterinárov.

Zabíjanie rýb pri ambulantnom predaji by sa malo vykonávať v osobitnom priestore mimo dohľadu zákazníka a hlavne detí, napríklad za plentou.

Ryby vnímajú stres

ŠPVS tiež upozorňuje, že ryby sa musia držať vo vhodných nádobách, v ktorých na meter kubický vody pripadá najviac 200 kilogramov živých rýb. Teplota vody sa má pohybovať v rozmedzí 5 až 10 stupňov Celzia a musí byť zabezpečená možnosť dostatočnej výmeny vody.

Tiež sa nesmie vyberať ryby z vody iným spôsobom ako použitím podberáku a preplňovať príručné nádrže v predajniach a pri stánkovom predaji.

Tak ako ostatné živočíchy, aj ryby sú bytosti, ktoré vnímajú okolité prostredie. Štúdie poukazujú aj na ich schopnosť vykazovať strach, resp. stres. Bíreš upozorňuje, že od okamihu kúpy sa ryba stáva výlučným vlastníctvom kupujúceho, ktorý zodpovedá za spôsob manipulácie s ňou.

„Pri nákupe živých rýb je na zvážení každého kupujúceho ďalšia možnosť manipulácie s ňou. ŠVPS odporúča každému kupujúcemu v maximálnej miere využiť možnosť usmrtenia ryby priamo na predajnom mieste,“ doplnil.

Plánujú rozsiahle kontroly

Podľa šéfa ŠVPS budú regionálne úrady kontrolovať ambulantných predajcov rýb podľa náhodného výberu alebo na základe podnetu. Preverovať budú nielen dodržiavanie požiadaviek predaja, ale aj zabíjania vianočných kaprov.

„Inšpektori môžu vykonávať aj kontroly manipulácie s kaprami po ich predaji. V prípade zistenia porušenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú veterinárne požiadavky na ochranu zvierat, veterinárni inšpektori pristúpia k uloženiu pokuty alebo opatrení,“ dodal Bíreš.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Medveď pravdepodobne prvýkrát na Slovensku zabil človeka

Ivan Mihale

ŠKANDÁL NA OBZORE?! Slováci si kúpili 120 ton kureniec neznámeho pôvodu

Ivan Mihale

Ministra práce Krajniaka nezaujímajú vaše problémy. On sa stará o profilovú fotku na Facebooku!

Gabriel Matta