Vlajka EU / fotobanka

Slovensko čelí 49 konaniam za zlé čerpanie eurofondov!

Najprv uhasiť najväčšie požiare, to je odpoveď niektorých aktivistov na otázku, kam by dnes a v budúcnosti mali smerovať peniaze z fondov EÚ. V ktorých oblastiach musí Slovensko zabrať najviac a ako mu v tom môžu pomôcť eurofondy?

Zdroj: euractiv.sk

V najbližších mesiacoch budú eurofondy hlavne pomáhať zmierňovať sociálne a ekonomické dopady spôsobené ochorením COVID-19. Už za chvíľu však začne nové sedemročné programové obdobie, počas ktorého bude nová vláda musieť venovať pozornosť aj problémom, ktoré Slovensko trápia dlhodobo. O tom, aké by mali byť jeho hlavné investičné priority, od jesene prebiehajú rokovania medzi zástupcami slovenskej vlády a Európskej komisie.

„Najväčšie požiare“ Slovensku každoročne pomáha lokalizovať Európska komisia v Správe o stave krajiny. Ak štát neimplementuje alebo porušuje právo Únie, exekutíva EÚ môže voči nemu spustiť právne konanie, ktoré môže vyústiť až do žaloby na Súdnom dvore EÚ a nakoniec aj peňažných sankcií. Slovensko podľa údajov eurokomisie v súčasnosti čelí 49 takýmto konaniam. Niektoré z nich v oblastiach, kde Slovensko čerpá milióny eur z kohéznej politiky EÚ, teda eurofondov.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

MetLife predstavuje na Slovensku synonymum finančnej istoty

Igor Hraško / SITA

Tesco na Slovensku ďalej rastie: V petržalskej Galérii otvárajú ďalšie obchody

Igor Hraško / SITA

Predĺžená žatva priniesla nadpriemernú úrodu, nadbytok zrážok však ponížil kvalitu

Igor Hraško / SITA