Odpadová voda na zavlažovanie pre poľnohospodárov.

Zavlažovanie/zdroj: Poľnoinfo.sk

Rada Európskej únie (Európska rada – veľvyslanci členských štátov pri EÚ) schválila predbežnú dohodu dosiahnutú s Európskym parlamentom, ktorá je otvorenou cestou ku konečnému prijatiu opatrenia na zníženie rizika nedostatku vody určenej na zavlažovanie plodín, a ktorým sa uľahčí využívanie upravenej komunálnej odpadovej vody na poľnohospodárske zavlažovanie.

Ako sa ďalej uvádza v tlačovej správe portálu Európskej rady: „Nové pravidlá pomôžu Európe prispôsobiť sa dôsledkom zmeny klímy. Vďaka nariadeniu, ktoré je plne v súlade s obehovým hospodárstvom, sa zlepší dostupnosť vody a podporí sa jej efektívne využívanie. Zabezpečenie dostatočného množstva vody na zavlažovanie polí, najmä počas horúčav a vážneho sucha, môže pomôcť predchádzať nedostatku plodín a potravín.

Keďže zemepisné a klimatické podmienky sa členských štátoch výrazne líšia, členský štát môže rozhodnúť, že na častiach svojho územia alebo na celom svojom území nie je vhodné využívať regenerovanú vodu na poľnohospodárske zavlažovanie.

Členské štáty sa tiež môžu rozhodnúť, že budú používať regenerovanú vodu na iné účely, napríklad na opätovné využívanie vody v priemysle, na účely súvisiace so zariadeniami či v súvislosti so životným prostredím.

Nariadenie obsahuje prísne požiadavky na kvalitu regenerovanej vody a jej monitorovanie s cieľom zabezpečiť ochranu zdravia ľudí a zvierat, ako aj životného prostredia.

Ochrana vodných zdrojov v dôsledku opätovného využívania vody bude predmetom všeobecných osvetových kampaní v členských štátoch, v ktorých sa regenerovaná voda používa na poľnohospodárske zavlažovanie.

Od Komisie sa vyžaduje, aby posúdila, či je potrebné preskúmať minimálne požiadavky týkajúce sa kvality regenerovanej vody, a to na základe výsledkov hodnotenia vykonávania tohto nariadenia alebo vždy, keď si to nové technické a vedecké poznatky vyžiadajú.“

Aby sa veci videli v kontexte a že to nie je nový výmysel, v tlačovej správe sa ďalej uvádza: „Viaceré členské štáty majú dlhoročné a úspešné skúsenosti s opätovným využívaním regenerovanej vody na rôzne účely, a to aj na poľnohospodárske zavlažovanie. Má to pre životné prostredie lepšie účinky než alternatívne spôsoby zásobovania vodou, ako je napríklad preprava vody alebo odsoľovanie. Nové pravidlá budú obzvlášť užitočné v regiónoch, kde dopyt po vode naďalej prevyšuje ponuku, a to aj napriek preventívnym opatreniam na zníženie dopytu. Existujúce predpisy EÚ o hygiene potravín sa naďalej uplatňujú a plne sa budú dodržiavať.“

Je to určite pozitívny počin, len nás bude určite zaujímať, ako zavlažovanie takouto vodou bude vplývať na pestované plodiny a na naše zdravie, nakoľko z praxe a štúdií vieme, že v takejto vode sa môžu nachádzať pozostatky antibiotík, ktoré ľudia nadmerne používajú pri chorobách. Nie všetky čistiace postupy v čističkách odpadových vôd sa dokážu vysporiadať s takýmito kontaminantami. Tak uvidíme, hádam na túto otázku budú vedieť kompetentní odpovedať.

 

Zdroj: https://www.consilium.europa.eu/sk/press

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

SPF posiela farmárom dodatky o zvyšovaní nájomného za poľnohospodársku pôdu, tvrdí Takáč

Igor Hraško / SITA

Emisné povolenky sú stále drahšie. Dosiahli 14-ročné maximá

Igor Hraško / SITA

Modranie prstov môže značiť aj autoimunitné ochorenie – sklerodermiu

Igor Hraško/TASR

Pridaj komentár