Ilustračné foto: Fujarista/Igor Hraško

15. výročie zápisu fujary do zoznamu UNESCO

V týchto dňoch si pripomíname 15. výročie zápisu fujary do zoznamu UNESCO. Upozorňuje portál ludovakultura.sk

„Môžeme konštatovať, že skôr ako sa fujara stala predmetom vedeckého výskumu, obohatila sa v kultúrnom povedomí o parametre, ktoré sa stali jej integrálnou súčasťou. Nebolo už možné dívať sa na ňu ako na prostý hudobný nástroj, pretože sa k nej viazal aj spomínaný široký významový kontext. Vyjadrovala romanticky idealizovanú predstavu o citovej hĺbke prostého človeka – predstavu o jeho duševnom bohatstve alebo meditatívnej koncentrácii.“

Význam tohto symbolu slovenskosti nám pripomenul citát z práce Dr. Ivana Mačáka. Význam fujary pre kultúru Slovenska zdôraznil v roku 2005 zápis do Zoznamu majstrovských diel ústneho a nehmotného dedičstva ľudstva, čo bol predchodca súčasného Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva (UNESCO). O tento zápis sa v tom roku v najväčšej miere zaslúžil úzky kolektív okolo prof. Oskára Elscheka. Neskôr po vytvorení slovenskej verzie zoznamu bola „Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba“ v roku 2011 zapísaná aj do nášho Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Fujara je jednou z dôležitých oblastí záujmu výskumov centra pre tradičnú a ľudovú kultúru. V roku 2011 bolo zrealizované stretnutie s ľuďmi, ktorí sa o fujaru zaujímajú nielen ako o hudobný nástroj, ale idú viac do podstaty jej využitia. Salašníctvo zo svojim životom na salaši a svojim repertoárom. Aj to boli témy, o ktorých sa vo videu rozprávalo s Milanom Šteskom, Martinom Tesákom, Ľubomírom Tatarkom, Karolom Kočíkom i Jurajom Dubovcom.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Ministerstvo dopravy podporí cyklodopravu, z projektu získa viac ako 100-tisíc eur

Igor Hraško/SITA

Nemecko posiela majiteľom lesov aj pre COVID-19 stovky miliónov eur, Slováci sa podobnej pomoci nedočkajú

Prevzatý článok

Testovanie na školách má byť podľa Únie miest Slovenska povinné, inak nebude mať zmysel

Prevzatý článok